MM DRIVE S.R.O. - SERVIS A DIAGNOSTIKA NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

MM DRIVE - BUS SERVIS

Na prevádzke MM DRIVE – BUS SERVIS TRENČÍN vykonávame:

–  autorizovaný – záručný a pozáručný servis autobusov 
 

KONTAKT: 0911 959 765, e-mail: bustechnik@mmdrive.sk